Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd

Sławomir Jarosławski - prezes

Agnieszka Szymańska -zastępca

Monika Karwowska- Gloch - sekretarz

ks. Edmund Makowski - członek

Ewa Cieślińska - członek

Serwach Darek - członek

Politowski Marcin -członek